บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

  • ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,3 และถนนเสน่หานุสรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งภายในบริเวณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสี่ ระยะที่ 3
  • ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ระยะที่ 2
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ระยะที่ 3
  • ติดตั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณสดจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ 34 จังหวัด