บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - ระบบห้องประชุมครบวงจร

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

ระบบห้องประชุมครบวงจร

  • โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒ ตึกไทยคู่ฟ้า
  • โครงการห้องปฏิบัติการศูนย์นาคราช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • ห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบาดาล ระยะที่ 1 กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล