บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - ระบบวัดคุณภาพน้ำประปา

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

ระบบวัดคุณภาพน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค
  • โครงการนำร่อง ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาพิจิตร กปภ.สาขาขอนแก่น และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี
  • โครงการสถานีตรวจวัดน้ำดิบ ประจำปี 2556 จำนวน 13 แห่ง กับ การประปาส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
 
การประปานครหลวง
  • โครงการระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบ Real Time