บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - บริการ

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

 

วางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี (Turnkey Business)

  ให้บริการแนะนำ สำรวจ ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจรับ ต่อเชื่อมระบบและรับประกันหลังการขาย   ระบบต่างๆดังต่อไปนี้                      

  • ระบบควบคุมระยะไกล (โทรมาตร) และ SCADA (Telemetry, SCADA)
  • ระบบกล้องวงจรปิด (Video Surveillance System)
  • ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographical Information System)
  • ระบบจอแสดงผล (Multiscreen Video Wall) สำหรับห้องควบคุมและศูนย์บัญชาการ และป้ายแสดงผล (VMS LED Display), RFID
  • ระบบสแกนใต้ท้องรถ (Under Vehicle Surveillance System)
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Network System)

 

จัดจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการ (Supply and Service Business)

  • จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบต่างๆ โดยลูกค้านำไปติดตั้งเอง หรือนำไปเป็นอะไหล่ เช่นอุปกรณ์ switch, กล้อง, Modem เป็นต้น

 

ที่ปรึกษาจัดทำโครงการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี (Consulting Business)

  • จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 4169 ในการให้คำปรึกษาจัดทำโครงการด้านวิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมและเทคโนโลยีให้กับลูกค้า เช่น
  • โครงการจัดทำระบบรายงานผลข้อมูลเพื่อติดตามเฝ้าระวังปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลภายใต้โครงการการประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากวิกฤตภัยแล้ง
  • จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบงานและบูรณาการฐานข้อมูลการบังคับคดีผู้ประกัน